logo
PL
EN

Specjaliści w dziedzinie chorób stawów
skroniowo-żuchwowych i bruksizmu
Specialists in temporomandibular disorders and bruxism

Praktyka Stomatologiczna Więckiewicz jest miejscem gdzie każdy zabieg jest przeprowadzony kompetentnie i w miłej atmosferze. Jest to praktyka, oddalona od zgiełku wielkiego miasta, która specjalizuje się w leczeniu schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia oraz bruksizmu. Ponadto zajmujemy się protetycznymi rekonstrukcjami uzębienia (korony, wkłady i nakłady koronowe, mosty, licówki, protezy szkieletowe, implanty) oraz oferujemy kompleksową opiekę stomatologiczną. Nasi Pacjenci mogą oczekiwać zrozumienia i dołożenia wszelkich starań, które mają na celu zapewnienie prawidłowego wyniku leczenia. W tym zadaniu pomaga nam nowoczesny sprzęt, który spełnia wymogi dzisiejszej stomatologii. Staramy się, aby nasze leczenie było bezbolesne, ponieważ samopoczucie naszych Pacjentów stawiamy na pierwszym miejscu. Aktualnie poszerzyliśmy zakres usług o czynności diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie stomatologicznej medycyny snu oraz leczenie bruksizmu i bólów mięśniowych za pomocą toksyny botulinowej. Wieckiewicz Dental Practice is a place where every treatment is executed competently and in a relaxed atmosphere, away from the disturbances of the big city. This is a practice where all the specialists are well-trained and excel in the treatment of the disorders of temporomandibular joints and masticatory muscles as well as bruxism. We also deal with prosthetic reconstructions of teeth including crowns, inlays and onlays, bridges, veneers, skeletal dentures, and implants, and offer comprehensive dental care. Our patients can expect a clear understanding of the discomfort caused by the disorder and every effort of ours to ensure an appropriate treatment result. For this purpose, we have all modern equipment that meet the requirements of today’s dentistry. We try to make our treatment painless, because our patients’ comfort is of utmost importance to us. We have now expanded our diagnostic and therapeutic services in the field of dental sleep medicine and the management of bruxism and muscle pain with botulinum toxin.

Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz zajął drugie miejsce w prestiżowym konkursie Supertalenty w Medycynie 2021 organizowanym przez redakcję Pulsu Medycyny.

Link do oficjalnych wyników konkursu:

Prof. Mieszko Wieckiewicz took second place in the prestigious competition Supertalents in Medicine 2021 organized by the journal Puls Medycyny.

Link to the official competition results:

Link do filmu przedstawiającego finał konkursu:

Link to the video presenting the final of the competition:

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu, którego udzielił prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz:

Zachęcamy do oglądnięcia wywiadu, którego udzielił prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz:

Zachęcamy do przeczytania wywiadów, których udzielił prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz:

Interviews:

usługi

USŁUGISERVICES

więcejmore
zespół

ZESPÓŁTEAM

więcejmore
cennik

CENNIKPRICES

więcejmore
kontakt

KONTAKTCONTACT

więcejmore
X

W trosce o zdrowie pacjentów zostały wprowadzone zwiększone wymogi sanitarne dotyczące prowadzenia leczenia w naszej praktyce (wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała, ciągła dezynfekcja powietrza w gabinecie i poczekalni, obowiązkowe fartuchy jednorazowe, przyłbice i maseczki dla całego personelu, wietrzenie pomieszczeń po każdej wizycie, zwiększona ilość procedur dezynfekcji powierzchni oraz dezynfekcji i sterylizacji sprzętu). Na wizyty mogą się zgłaszać pacjenci nie posiadający objawów chorób zakaźnych (gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy). Prosimy o zgłaszanie się na wyznaczoną godzinę wizyty, bez osób towarzyszących. Wyjątek od tej zasady stanowią pacjenci niepełnoletni, którzy mogą się zgłaszać na wizytę z jednym opiekunem.

ANNOUNCEMENT CONCERNING INFECTIOUS DISEASES

In the interests of the patients, increased sanitary requirements have been introduced for conducting treatment in our practice (epidemiological interview, body temperature measurement, continuous air disinfection in the office and waiting room, mandatory disposable aprons, visors and masks for all staff, room ventilation after each visit, increased number of surface disinfection procedures as well as disinfection and sterilization of equipment). Patients with no signs and symptoms of infectious diseases (fever, cough, difficulty breathing, runny nose, rash, muscle aches, sore throats, other unusual symptoms) may attend the appointments. Please come the appointed time of the visit, without accompanying persons. The exception to this rule are underage patients who can make an appointment with one adult guardian.