logo
PL
EN

KONTAKTCONTACT

KONTAKTCONTACT

Praktyka StomatologicznaDental Practice
Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz
Lek. dent. Katarzyna Służalec-Więckiewicz
ul. Jagiellońska 24 B
55-095 Mirków (gmina Długołęka koło Wrocławia)55-095 Mirków (near Wroclaw)
tel. +48 660 47 87 59
e-mail: gabinet_stom1@o2.pl

X

W trosce o zdrowie pacjentów zostały wprowadzone zwiększone wymogi sanitarne dotyczące prowadzenia leczenia w naszej praktyce (wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała, ciągła dezynfekcja powietrza w gabinecie i poczekalni, obowiązkowe fartuchy jednorazowe, przyłbice i maseczki dla całego personelu, wietrzenie pomieszczeń po każdej wizycie, zwiększona ilość procedur dezynfekcji powierzchni oraz dezynfekcji i sterylizacji sprzętu). Na wizyty mogą się zgłaszać pacjenci nie posiadający objawów chorób zakaźnych (gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy). Prosimy o zgłaszanie się na wyznaczoną godzinę wizyty, bez osób towarzyszących. Wyjątek od tej zasady stanowią pacjenci niepełnoletni, którzy mogą się zgłaszać na wizytę z jednym opiekunem.

ANNOUNCEMENT CONCERNING INFECTIOUS DISEASES

In the interests of the patients, increased sanitary requirements have been introduced for conducting treatment in our practice (epidemiological interview, body temperature measurement, continuous air disinfection in the office and waiting room, mandatory disposable aprons, visors and masks for all staff, room ventilation after each visit, increased number of surface disinfection procedures as well as disinfection and sterilization of equipment). Patients with no signs and symptoms of infectious diseases (fever, cough, difficulty breathing, runny nose, rash, muscle aches, sore throats, other unusual symptoms) may attend the appointments. Please come the appointed time of the visit, without accompanying persons. The exception to this rule are underage patients who can make an appointment with one adult guardian.