logo
PL
EN

CENNIK

Cennik zabiegów dotyczący dysfunkcji narządu żucia

Rodzaj usługiCena
Specjalistyczna konsultacja profesorska z planem leczenia450 zł
Wizyta kontrolna z korektą szyny okluzyjnej300 zł
Szyna okluzyjna ochronna z Erkoduru400 zł
Specjalistyczne lecznicze szyny okluzyjneod 1000 zł
Korekta szyny okluzyjnejod 150 zł
Szyna typu „Michigan”1200 zł
Wewnątrzustna rejestracja sztyftowa / deprogramacja mięśniowaod 800 zł
Rejestracja łukiem twarzowym300 zł
Analiza okluzji w artykulatorzeod 800 zł
Szlifowanie korekcyjne zębów z fluorowaniem (cena za jeden ząb)od 75 zł
Ekwilibracja okluzjiod 500 zł
Specjalistyczne zaświadczenia lekarskie z opisemod 500 zł
Konsultacja profesorska z opisem w zakresie orzecznictwaod 2000 zł

CENNIK

Rodzaj usługiCena
Przegląd stanu uzębienia150 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne200-350 zł
Wypełnienie zęba mlecznego200-250 zł
Usunięcie kamienia nazębnego i osaduod 200 zł
Piaskowanie zębów250 zł
Usunięcie kamienia nazębnego z piaskowaniem zębów350 zł
Ostateczne wypełnienie kanałów: 1 kanał200 zł
Ostateczne wypełnienie kanałów: 2 kanały280 zł
Ostateczne wypełnienie kanałów: 3 kanały350 zł
Lakowanie jednego zęba150 zł
Wybielanie wszystkich zębów metodą nakładkową800 zł
Usunięcie zęba stałegood 300 zł
Usunięcie zęba mlecznego200 zł
Usunięcie ósemkiod 300 zł
Szycie chirurgiczne100 zł
Korona porcelanowa na metalu1000 zł
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego i odbudowa korony zębaod 400 zł
Aparat ortodontyczny stały (1 łuk)od 1800 zł

PRICES

Price-list of temporomandibular disorders management procedures

ServicePrice
Professors consultation with a treatment plan450 zł
Follow-up visit with adjustment of occlusal splint300 zł
Thermoplastic occlusal splint400 zł
Professional occlusal splintfrom 1000 zł
Adjustment of occlusal splintfrom 150 zł
Michigan-type occlusal splint1200 zł
Intraoral pin-supported registration/muscle deprogrammingfrom 800 zł
Face-bow registration300 zł
Analysis of occlusion using articulatorfrom 800 zł
Equilibration of Occlusionfrom 500 zł
Specialist medical attestation with a descriptionfrom 500 zł

PRICES

ServicePrice
Dental examination150 zł
Light-curing filling200-350 zł
Milk tooth filling200-250 zł
Scaling and polishingfrom 200 zł
Sand-blasting250 zł
Scaling with sand-blasting350 zł
Permanent root canal filling: 1 root canal200 zł
Permanent root canal filling: 2 root canals280 zł
Permanent root canal filling: 3 root canals350 zł
Teeth bleaching by splints800 zł
Permanent tooth extractionfrom 300 zł
Milk tooth extraction200 zł
Wisdom tooth extractionfrom 300 zł
Surgery sewing100 zł
Porcelain fused to metal crown1000 zł
Fiberglass root post with tooth core build upfrom 400 zł
Orthodontic appliance (1 teeth arch)from 1800 zł
X

W trosce o zdrowie pacjentów zostały wprowadzone zwiększone wymogi sanitarne dotyczące prowadzenia leczenia w naszej praktyce (wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała, ciągła dezynfekcja powietrza w gabinecie i poczekalni, obowiązkowe fartuchy jednorazowe, przyłbice i maseczki dla całego personelu, wietrzenie pomieszczeń po każdej wizycie, zwiększona ilość procedur dezynfekcji powierzchni oraz dezynfekcji i sterylizacji sprzętu). Na wizyty mogą się zgłaszać pacjenci nie posiadający objawów chorób zakaźnych (gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy). Prosimy o zgłaszanie się na wyznaczoną godzinę wizyty, bez osób towarzyszących. Wyjątek od tej zasady stanowią pacjenci niepełnoletni, którzy mogą się zgłaszać na wizytę z jednym opiekunem.

ANNOUNCEMENT CONCERNING INFECTIOUS DISEASES

In the interests of the patients, increased sanitary requirements have been introduced for conducting treatment in our practice (epidemiological interview, body temperature measurement, continuous air disinfection in the office and waiting room, mandatory disposable aprons, visors and masks for all staff, room ventilation after each visit, increased number of surface disinfection procedures as well as disinfection and sterilization of equipment). Patients with no signs and symptoms of infectious diseases (fever, cough, difficulty breathing, runny nose, rash, muscle aches, sore throats, other unusual symptoms) may attend the appointments. Please come the appointed time of the visit, without accompanying persons. The exception to this rule are underage patients who can make an appointment with one adult guardian.